تبلیغات
میقات الرضا
امامزاده ابراهیم(ع)

         بقعه امامزاده ابراهیم(ع) معروف به امامزاده حاتم کش در شهریار، مهرویلای جنوبى (ترک آباد) واقع شده است. گفته مى شود وى از نوادگان موسى بن جعفر(ع) است. این بقعه زیربنایى حدود 40 مترمربع دارد و نسبتاً قدیمى و فاقد الحاقات جانبى است.
امامزاده ابراهیم(ع) 

    امامزاده ابراهیم زرکان، در شهریار، در روستاى الورد دهستان رزکان واقع شده است. آن حضرت از نوادگان امام موسى بن جعفر(ع) است. بناى امامزاده شامل ساختمانى بسیار قدیمى است که جزو آثار باستانى و دارای گنبدی از خشت و گل و فاقد گلدسته و بناهاى الحاقى است. ضریحی فلزى بر روى مرقد امامزاده نصب شده است.

 

امامزادگان ابوالحسن على و ابوعبدالله الحسین(ع) (حضرتین)

        بقعه امامزادگان ابوالحسن على و ابوعبدالله الحسین(ع) که به حضرتین معروف هستند، در تهران، شهرقدس (قلعه حسن خان) واقع شده است. طبق شجره نامه، ایشان از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. قدمت بناى بقعه به دوره صفویه بازمى گردد. ساختمان امامزاده شامل چهارطاقى است. جرزهاى آن از خشت و گل است و ضخامت دیوارهای آن به 5/1 متر مى رسد. این بنا داراى گنبدى به سبک تقریباً مخروطى است. فضاى سبز پیرامون بقعه با درختان کهنسال بیش از سیصد سال، منظره زیبایى را به این مکان بخشیده است. این بقعه داراى امکانات مناسبى جهت استفاده زائرین محترم است.

امامزاده احمد(ع)

        بقعه این امامزاده در روستاى یبارک، در شهریار، جاده رباط کریم واقع گردیده است. گفته مى شود ایشان از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. این بقعه داراى ساختمانى با قدمت تاریخى و بناى آن به صورت آجرى و داراى گنبد آجرى رنگ آمیزى شده است. نمای داخل بقعه سفیدکارى و کف آن سنگ کارى شده است. بنا فاقد گلدسته و الحاقات جانبى است.

امامزاده اسماعیل(ع)

        بقعه امامزاده اسماعیل در خیابان انقلاب شهرستان شهریار واقع شده است. بر طبق شواهد، ایشان فرزند امام موسى بن جعفر(ع) است. ساختمان قدیمى بقعه اخیراً بازسازى شده و با اسکلت فلزى و سقف بتونى پیش ساخته احداث گردیده و داراى گنبد آجرى و گلدسته هاى کاشیکارى شده است. داخل بقعه آینه کارى شده و ضریح آن فلزى است. بناى بقعه به صورت یک مجموعه داراى دو صحن شرقى و غربى است و اطراف آن را رواقها فرا گرفته است. علاوه بر مجموعه فرهنگى قبلی، مجموعه فرهنگی بزرگى نیز به مساحت 4500 مترمربع در این بقعه در حال احداث است. همچنین مدرسه علمیه و ساختمانى در سه طبقه جهت فعالیتهاى آموزشى در این بقعه احداث شده است. فضاى سبز زیبایى در صحن پشت امامزاده وجود دارد.

امامزاده افطس(ع)

       بقعه امامزاده افطس شهریار در جاده رباط کریم و در روستاى بکه واقع است. ایشان از نوادگان موسى بن جعفر(ع) است. ساختمان بقعه قدیمى است و داخل آن فاقد تزیینات و دارای گچکاری ساده است. نماى خارجى بقعه با سیمان سفید پوشیده است. این بقعه دارای گنبد، فاقد گلدسته و داراى ضریح چوبى است و جزو آثار باستانی ثبت گردیده است. اخیراً با همکارى هیات امنا، رواقى در اطراف بقعه در حال احداث است.

امامزاده بى بى رقیه(س)

       بقعه امامزاده بى بى رقیه(س) در روستاى دهمویز واقع در مسیر جاده تهران به شهریار قرار دارد. گفته مى شود ایشان از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. ساختمان امامزاده قدیمى و داراى گنبدى خشتى و فاقد گلدسته و دیگر الحاقات جانبى است.

امامزاده بى بى سکینه(س)

       بقعه امامزاده بى بى سکینه(س) در جاده ملارد و در مسیر جاده ترانزیت غرب کشور جنب صالح آباد خاتونلر شهرستان شهریار واقع شده است. براساس شواهد تاریخى، ایشان دخت مکرمه حضرت امام موسى کاظم(ع) و خواهر گرانقدر ثامن الائمه حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) است. این امامزاده یکى از مشهورترین بقاع متبرکه در منطقه شهریار است و از آنجایى که آن حضرت داراى کرامات بسیارى است، علاقمندان فراوانى دارد که در ماههاى محرم، صفر و سایر مناسبتها به زیارت ایشان مشرف مى شوند. بناى بقعه کاملاً نوساز و داراى تزیینات معمارى اسلامى از قبیل کاشى کارى و آیینه کاری است.ضریح فلزى داخل حرم مطهر در سال 1372 توسط هنرمندان اصفهانی طراحى و نصب گردیده است. بقعه مزبور داراى گنبدى آجرى با پوشش کاشى خشتى است که اخیراً ساخته شده است. دو گلدسته نیز در طرفین ایوان ورودى بنا گردیده است. این امامزاده داراى 40 باب زائرسرا با 115 اتاق جهت استراحت و اسکان زائران و نیز امکانات اولیه جهت زوار است. در فضاى صحن امامزاده قبور شهدا قرار دارد. در مجاورت این بقعه بازارچه اى فصلى برپا مى گردد.

امامزادگان احمد و رضا(ع)

       بقعه امامزادگان احمد و رضا(ع) در دهستان رزکان در مسیر جاده شهریار به تهران واقع شده است. نسب ایشان به حضرت امام موسى کاظم(ع) مى رسد. ساختمان بقعه مزبور قدیمى با دیوارهاى باربر و پلان مربع شکل است و نمای خارجى آن به صورت آجرنماست. این بقعه داراى گنبدى آجرى با نماى داخلى سفیدکارى است. این بنا جزء آثار باستانى و فاقد الحاقات جانبى است. در سالهاى اخیر ازاره داخل بقعه به ارتفاع 5/1 متر سنگ و بقیه تا سقف آیینه کارى شده است.
امامزادگان جعفر و محسن(ع)

      بقعه امامزادگان جعفر و محسن(ع) در روستاى خاوه در شهریار، جاده کهنز واقع شده است. برابر اقوال، ایشان از نوادگان امام موسى بن جعفر(ع) میباشند. ساختمان بقعه شامل بنایى قدیمى است که جزو آثار باستانى مى باشد. دیوارهاى بقعه با آجرنما پوشیده شده، گنبد آن از خشت و گل ساخته شده و فاقد گلدسته، ضریح و دیگر الحاقات است. این بقعه در سالهاى اخیر بازسازى گردیده است. طرح جامع بقعه مزبور آماده شده و در آینده نزدیک به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
امامزاده حمزه(ع)

       بقعه این امامزاده در روستاى شهرآباد بزرگ واقع در 20 کیلومترى غرب شهریار، در مسیر جاده ترانزیت غرب کشور قرار دارد. گفته مى شود آن حضرت از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. این بقعه در مساحتى حدود 4000 متر مربع قرار دارد و زیربناى آن حدود 100 متر مربع است. بناى قدیمى بقعه داراى گنبد خشتى و فاقد گلدسته است و در سالهاى اخیر بازسازى گردیده است. بناى این بقعه جزو آثار باستانى است.
امامزادگان شعیب و دانیال(ع)

       بقعه این امامزادگان در روستاى رامین در منطقه شهریار قرار دارد. گفته می شود ایشان از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. این بقعه شامل ساختمانی منفرد با گنبدى آجرى است. بقعه مزبور در میان گورستان عمومی واقع گردیده است.
امامزاده عباسعلی(ع)

      بقعه امامزاده عباسعلى(ع) در روستاى حصارساتى واقع در جاده شهریار به رباط کریم قرار دارد. گفته مى شود ایشان از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. بنای قدیمى بقعه داراى گنبدى از خشت و گل و فاقد بناهاى الحاقی است. نماى بقعه سنگ کارى شده و حسینیه اى در مجاورت آن احداث گردیده است. این بقعه جزو آثار باستانى است.

امامزاده عبدالله(ع)

      بقعه متبرکه امامزاده عبدالله(ع) در روستاى رزکان، در مسیر جاده روستای اسکمان به دهشاد شهرستان شهریار واقع شده است. آن حضرت از نوادگان حضرت امام موسى بن جعفر(ع) است. ساختمان بقعه قدیمى و در قسمت جنوبى جاده و خارج از روستاست. این بقعه به صورت چهاردیوارى با گنبدى گلى و بسیار قدیمى است که داخل آن سفیدکارى شده است. بقعه مزبور فاقد گلدسته و الحاقات جانبى و جزو آثار باستانى است. در سال جاری ضریحى آهنى جهت پوشش مرقد مطهر ساخته شده و نصب گردیده است.

امامزاده عبدالله(ع)

      بقعه امامزاده عبدالله(ع) در روستاى یوسف آباد صیرفى واقع در شهریار، جاده رباط کریم قرار دارد. گفته مى شود آن حضرت از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است. این امامزاده شامل ساختمانى قدیمى با پلان مربع است که داراى گنبد آجرى فاقد گلدسته و ضریح است و نماى داخلى آن سفیدکارى شده است. این بنا فاقد الحاقات جانبى است و گورستانی عمومى در بخشى از محوطه بنا قرار دارد.

امامزاده عبدالله(ع)

      امامزاده عبدالله(ع) در روستاى سعیدآباد، واقع در مسیر جاده تهران به شهریار قراردارد. گفته مى شود آن حضرت از نوادگان امام موسى بن جعفر(ع) است. ساختمان بقعه ایشان شامل بناى آجرى بسیار قدیمى است که داراى گنبدى آجرى، فاقد گلدسته و ضریح و دیگر الحاقات است و دیوارهاى داخل بقعه سفیدکارى شده است.
امامزاده عبدالله(ع)

      بقعه امامزاده عبدالله(ع) در شهرصبا (صباشهر) در مسیر جاده رباط کریم به شهریار واقع شده است. به نقلى، ایشان از نوادگان موسى بن جعفر(ع) است. ساختمان بقعه قدیمى و داراى دیوارهاى آجرى و همچنین گنبد آجرى رنگ آمیزى شده است. نماى داخلى آن نیز سفیدکارى و فاقد تزیینات است. داراى ضریحى چوبى است و اطراف بقعه نیز به صورت چهار دیوارى است. بنا داراى الحاقات جانبی شامل مسجد، دفتر هیات امنا و آبدارخانه است و فاقد گلدسته است و قبرستانى در بخشى از محوطه وجود دارد.

امامزاده فرخنده خاتون(س)

      بقعه متبرکه امامزاده فرخنده خاتون(س) در روستاى ویره در مسیر جاده رباط کریم به شهریار واقع شده است. گفته مى شود ایشان از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. بناى بقعه شامل ساختمانى قدیمى با گنبدى آجری است که داخل آن سفیدکارى شده و داراى ضریح چوبى است. بقعه مزبور اخیراً با نظارت میراث فرهنگى کرج در حال بازسازى و نصب ضریح آهنى است.

امامزاده قاسم(ع)

      بقعه این امامزاده در مردآباد واقع در شهریار و در مسیر جاده ترانزیت غرب کشور قرار دارد. آن حضرت از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. بقعه قدیمى این امامزاده داراى نماى آجرى ساده و گنبدى از خشت و گل است و فاقد گلدسته، ضریح و دیگر الحاقات جانبى است .       

امامزادگان مهدى و جعفر(ع)

       بقعه امامزادگان مهدى و جعفر(ع) در روستاى جوقین واقع در جاده رباط کریم و در فاصله هشت کیلومترى شهریار قرار دارد.گفته مى شود آن حضرت از نوادگان امام موسى کاظم(ع) است. مساحت این بقعه حدود 3000 متر مربع و زیربناى آن 150 متر مربع است و داراى بناى آجرى و قدیمى با گنبدى از خشت و گل است که فاقد گلدسته و بناهای الحاقى است. این بقعه جزو آثار باستانى است. در سالهاى اخیر مسجد و حسینیه اى در این بقعه ساخته شده که از چهار طرف به آن متصل گردیده است. ازاره داخل حرم به ارتفاع یک متر سنگ و بقیه گچکارى شده است.

امامزاده هارون(ع)

     بقعه امامزاده هارون در روستاى کرد امیر در شهریار، جاده رباط کریم واقع شده است. گفته مى شود ایشان از اعقاب امام موسى کاظم(ع) است. ساختمان بقعه آن حضرت بسیار قدیمى و داراى گنبدى خشتى است که فاقد گلدسته و الحاقات جانبى است. این بقعه با نظارت میراث فرهنگى در حال بازسازى و نصب ضریح آهنى است.

امامزاده یحیی(ع)

      بقعه این امامزاده در روستاى بکه در شهریار، جاده رباط کریم واقع شده است. بنابر اقوال، ایشان از نوادگان حضرت موسى بن جعفر(ع) است. ساختمان بقعه بسیار قدیمى و دیوارهاى آن آجرى و داراى گنبدى از خشت و گل است.

تاریخ ارسال : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391 طبقه بندی: امام زادگان، نویسنده : رسول گلی زاده نظرات


نویسندگان
دسته بندی مطالب
نظرسنجی
کدام موضوع از موضوعات وبلاگ را می پسندید؟


صفحات جداگانه
درباره سایت

گزارش آماری سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

 

میقات الرضا


پایگاه اطلاع رسانی وب رضوی


razaviweb@yahoo.com